بازدید از محصول مانیتورینگ معین توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۳۹۷/۰۴/۰۵

جناب آقای مهندس جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، از مجموعه‌های مستقر در مجتمع خدمات فناوری و پارک فناوری دانشگاه بازدید نمودند. در خلال این بازدید، دستاورد‌های جدید مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند (که متشکل از اعضای شرکت دانش افزار نارون شریف و شرکت پایش افزار فناوران شریف می باشد)، به ایشان ارائه شد. از جمله سامانه ارائه شده، سامانه مدیریت عملیات یکپارچه نوین (معین) می باشد که مورد توجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه ایشان قرار گرفت.

سامانه معین، محصول مشترک شرکت دانش افزار نارون شریف، شرکت پایش افزار فناوران شریف و شرکت بهسازان ملت است که با همکاری این سه شرکت در مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف در حال تولید است. این محصول دانش‌بنیان با هدف رصد و نظارت بر خدمات الکترونیک از سطح زیرساخت‌های تا کسب و کار تولید شده است و جهت جایگزینی نمونه‌های خارجی و استفاده در بانک‌ها و سایر کسب‌و‌کار‌های مشابه طراحی شده است.